COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1
Siguranta instalatiilor
Responsabilitatea întreţinerii, exploatării şi reparării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale revine clientului. Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse, iar în cazul în care locuiţi la bloc şi beneficiaţi de contorizare individuală, aceasta începe de la nivelul robinetului de contor.
Va recomandam montarea unui senzor de gaze si a unei electrovalve de siguranta , pot evita dezastre si va pot chiar salva viata.
Verificarea/Revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie. Acest serviciu se efectuează cu o firmă autorizată ANRE, selectată de dumneavoastră, după cum urmează :
* Verificare la interval de maxim 2 ani
* Revizie la interval de maxim 10 ani
Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:
în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
* după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare;
* în situaţiile de la punctele de mai sus, clientul are obligaţia de a anunţa SC MACIN GAZ SRL înainte de reutilizarea instalaţiei.
Pentru a beneficia în deplină siguranţă de confortul asigurat de gazul natural şi pentru a preîntâmpina accidentele, vă rugăm să respectaţi câteva precauţii :
Dacă sesizaţi scăpări de gaz într-o încăpere sau o clădire, luaţi imediat următoarele măsuri:
* stingeţi toate focurile;
* nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc, nu actionaţi întrerupătoarele, nu folosiţi lifturile, nu utilizaţi aparatele electrice;
* deschideţi usile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor;
Telefonaţi imediat, din exteriorul clădirii, la Telefoanele de urgenţă! 0240 572 769 sau 0800 862 246
Se interzice:
* verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale ( Atenţie: PERICOL DE EXPLOZIE şi INCENDIU! ) ;
* modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane sau societăţi neautorizate de către ANRE;
* aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;
* a se lăsa focul nesupravegheat la aparatele neautomatizate;
* obturarea coşului de fum la aparatele de utilizare şi a grilelor de ventilaţie din încăperi;
* dormitul în încaperi cu aparatele de utilizare nelegate la coş (reşou, aragaz, etc), cu focul aprins sau în încăperi unde se simte miros de gaze (Atenţie: PERICOL DE MOARTE!)
Racordarea aragazului dumneavoastră:
Se va realiza apelând numai la persoane sau societăţi autorizate de ANRGN şi veţi ţine cont de instrucţiunile date de producător. In cazul folosirii unui racord flexibil, acesta trebuie sa fie atestat / agrementat tehnic pentru utilizarea în instalaţiile de gaze naturale; înlocuiţi racordul flexibil la expirarea duratei de utilizare.
Curăţarea coşurilor de fum:
Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum o veţi efectua periodic la interval de maxim un an de zile sau ori de câte ori este necesar, printr-o unitate abilitată.
Înainte de aprinderea focului la aparatele de utilizare realizaţi următoarele operaţiuni:
* ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate de utilizare; în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilaţie permanentă;
* controlul tirajelor aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu aprindeţi focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul;
* controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; dacă robinetul este deschis se închide şi se realizează operaţia de ventilare a încăperilor;
* asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare (prin deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului, etc);
* verificarea aparaturii de automatizare, după caz;
* verificarea focarelor de la aparatele de utilizare;
La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi arzătoare:
* aerisiţi focarul minim 5 minute înainte de aprinderea focului;
* se apropie aprinzătorul de arzător; se respectă principiul “gaz pe flacără”;
* veţi proceda la deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.
Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie, etc.
Aprinderea focului de la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.
Stingerea focului (întreruperea alimentării la aparatele de utilizare):
Întreruperera alimentării la aparatele de utilizare cu racord flexibil se va face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului; dupa stingerea flăcării se va închide şi robinetul de manevră.
În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însarcinat cu aceasta operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul agenţilor economici şi a centralelor termice de bloc, prin personalul calificat.
Indicaţii speciale:
Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă. Montarea, punerea în funcţiune, service-ul şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de gaze naturale se fac numai prin intermediul firmelor autorizate de catre I.S.C.I.R, care eliberează autorizaţia de funcţionare a acestora; conform reglementărilor în vigoare, pentru aparatele consumatoare de gaze naturale, clientul are obligaţia deţinerii autorizaţiei lor de funcţionare.
Urmaţi întocmai instrucţiunile de utilizare primite la achiziţionarea aparatului.
Se interzice intervenţia persoanelor neautorizate la regulatoarele de presiune şi posturile de reglare.
înlocuiţi doar prin personal autorizat racordul flexibil la expirarea duratei de utilizare specificate de producător.
Reparaţiile aparatelor de utilizare (aragaz, încălzitor apă menajera, cazane pentru încălzire centrală, convectoare) se vor efectua doar de catre firmele autorizate.
683559_2.jpg
ATENTIE!
Detectorul de gaze si electrovalva de siguranta va pot salva viata.