COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2020 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1
Reziliere contract PROCEDURA DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE Legislaţie aplicabilă: Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, Art.13, respectiv noncasnici, Art.17, alin. (1), lit. (b) 1. REGISTRATURĂ: Clientul solicită rezilierea contractului de furnizare gaze naturale, unde primeşte o cerere tip; 2. CASIERIE: Clientul achită integral obligaţiile de plată până în momentul depunerii cererii tip de reziliere a contractului; 3. REGISTRATURĂ: Clientul depune cererea tip de reziliere a contractului, completată şi semnată.