COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1
Siguranţa instalaţiei dumneavoastră În conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE / 2008, publicate în Monitorul Oficial al României la data de 16.04.2009, art. 14.5: 1.Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii. 2.Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator. 3.Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizate de operatorul de distribuţie, existente la operatorul de distribuţie şi / sau la consumator. art. 14.36: Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare. art. 14.39: Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: c. verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani. d. revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 10 ani. La verificarea / revizia instalaţiei de utilizare, consumatorul trebuie să pună la dispoziţia operatorului economic care execută lucrările, următoarele documente: •dosarul definitiv al instalaţiei de utilizare; •adeverinţa de curăţare a coşului, pentru aparatele de utilizare legate la coş, efectuată de o firmă specializată, adeverinţa emisă cu maxim 6 luni înainte de data verificării; •verificarea tehnică la zi, în conformitate cu prescripţiile tehnice PTA1-2002 - ISCIR, pentru aparatele consumatoare de combustibil gazos, emisă de o firmă autorizată de ISCIR.