COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1
pdf1.png
1. Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri
2. Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal
3. Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final


PERIOADA Ianuarie - Decembrie 2016
Reziliere contract


PROCEDURA DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE


Legislaţie aplicabilă: Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, Art.13, respectiv noncasnici, Art.17, alin. (1), lit. (b)

1. REGISTRATURĂ: Clientul solicită rezilierea contractului de furnizare gaze naturale, unde primeşte o cerere tip;

2. CASIERIE: Clientul achită integral obligaţiile de plată până în momentul depunerii cererii tip de reziliere a contractului;

3. REGISTRATURĂ: Clientul depune cererea tip de reziliere a contractului, completată şi semnată.