COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1
S.C. MACIN GAZ S.R.L. este o societate comercială, cu un capital integral privat , rezultata in urma divizarii Construct P&G S.R.L. firma cu o vasta experienta in domeniul gazelor naturale: proiectare si constructie de retele de distributie si transport dar si de distributie si furnizare gaze naturale. Ca urmare a Contractului de concesiune nr. 13/19.12.2003 si pe baza Autorizatiei de infiintare nr.323/ 09.04.2004 a infiintat Distributia de gaze naturale din orasul Macin judetul Tulcea, a proiectat, executat si pus in functiune 1000 bransamente si 1800 instalatii de utilizare gaze naturale.

Principalul obiect de activitate îl constituie Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte (3522), societatea deţinând:
- Licenţa de Furnizare a gazelor naturale nr. 1291/04.03.2011
- Licenţa de Distribuţie a gazelor naturale nr.1290/04.03.2011
eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

SC MACIN GAZ SRL a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii în domeniul furnizării, distribuţiei şi comercializării combustibililor gazoşi prin conducte, iar sistemul implementat se conformează cerinţelor stipulate în EN ISO 9001:2008.
De asemenea S.C. MACIN GAZ S.R.L. a implementat şi aplică un sistem de management de mediu, sistemul conformându-se cerinţelor stipulate în standardul EN ISO 14001:2008.

Aria de acoperire
Activitatea noastră se desfăşoară, în baza contractului de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, în Orasul Macin, Jud Tulcea.

Investiţii
In orasul Macin am construit o retea de distributie gaze naturale de 32.000 metri ( 32 Km ).
Datorită volumului important de investiţii pe care societatea l-a realizat şi va realiza în viitor este necesar o fundamentare şi o analiză riguroasă a eficienţei şi rentabilităţii acestor investiţii, atât în momentul efectuării acestora, dar mai ales în perspectivă, întrucât serviciul de distribuţie a gazelor naturale este concesionat pe o durată de 49 ani, iar desfăşurarea activităţii este reglementată de ANRE.

Obiective
Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de Consiliul de Administraţie.
Societatea îşi propune la începutul fiecarei perioade de gestiune anumite Obiective pe termen scurt si mediu. Unele din aceste obiective stau la baza fundamentării Bugetului de Venituri si Cheltuieli cum sunt: atingerea unui anumit număr de consumatori, volumul gazelor naturale vândute, alte obiective care au ca scop eficientizarea activităţii: reducerea unor cheltuieli, creşterea veniturilor prin diversificarea serviciilor prestate, iar alte obiective au scop îmbunătăţirea organizării societăţii cu respectarea normelor legale şi a reglementărilor în domeniu: implementarea unor standarde în domeniu (sistemul de management al calităţii şi de mediu), asigurarea siguranţei în exploatare, asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare, intervenţii la sesizări şi reclamaţii.
Atât stabilirea Bugetul de Venituri si Cheltuieli cât şi a obiectivelor pe termen mediu şi scurt sunt strâns corelate cu respectarea cadrului legal din domeniu.

Strategie
În etapa actuală societatea urmăreşte dozarea efortului investiţional în zonele care se dovedesc rentabile, consolidarea celor existente prin creşterea densităţii numărului de consumatori, iar printr-o politică de marketing potrivită, societatea se concentreaza spre mărirea numărului de consumatori, creşterea volumului de gaze naturale vândute şi o politică de investiţii în locaţiile cu potenţial real de dezvoltare economică.