COPYRIGHT © MACIN GAZ 2009 - 2021 - TOATE DREPTURILE REZERVATE
gazfl.jpg
0800 86 22 46
telverde.jpg
Serviciul Urgente Gaze

non-stop
0240.572.769
Vizitatori
clip_image002.gif
M A C I N  GAZ   in reorganizare
macinlogo_1
Racordarea la sistemul de distribuţie gaze naturale presupune parcurgerea următoarelor etape:

Beneficiarul,
a. Depune o cerere de acord de acces (formular tip) şi achită tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces.
b. Primeşte acordul de acces la reţeaua de distribuţie gaze naturale împreună cu scrisoarea în care este precizată valoarea tarifului de racordare.
c. Pentru execuţia instalaţiei de racordare (branşament) este necesară achitarea tarifului de racordare şi încheierea contractului de racordare.
d. Pentru proiectarea şi executarea instalaţiei de utilizare trebuie să contacteze un agent economic autorizat de A.N.R.E, agreat de MACIN GAZ după primirea acordului de acces, sau prin MACIN GAZ.
e. După recepţia instalaţiei de utilizare gaze naturale se va semna contractul de furnizare gaze.
Firma aleasă de dumneavostră:
a. Întocmeşte proiectul instalaţiei de utilizare gaze naturale;
b. Obţine avizarea proiectului de instalaţie de utilizare gaze naturale de la SC MACIN GAZ SRL.
c. Execută instalaţia de utilizare gaze naturale pe proprietatea dumneavoastră;
d. Pune în funcţiune instalaţia de utilizare împreună cu reprezentantul SC MACIN GAZ SRL.

SC MACIN GAZ SRL
a. Proiectează, avizează şi execută instalaţia de racordare (branşamentul);
b. Recepţionează şi pune în funcţiune instalaţia de racordare;
c. Verifică şi avizează proiectul instalaţiei de utilizare gaze naturale;
d. Recepţionează, pune în funcţiune instalaţia de utilizare la solicitarea firmei contactată de beneficiar şi montează gratuit contorul de gaz.

Execuţia instalaţiei de racordare (branşamentul) se realizează de către operatorul de distribuţie SC MACIN GAZ SRL numai după avizarea tehnică a proiectului de branşament şi obţinerea autorizaţiilor de construire, a avizelor de la deţinătorii de utilităţi (apă, canal, energie electrică, telecomunicaţii, energie termică, etc.) şi a celei de intervenţie în domeniul public emisă de Primărie.

Execuţia instalaţiei de utilizare se realizează de către un agent economic autorizat de către A.N.R.E. ales de beneficiar, si agreat de SC MACIN GAZ SRL după primirea acordului de acces, a avizării tehnice a proiectului instalaţiei de utilizare.

Contractul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (contractul de racordare):
a. obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a obiectivelor solicitantului;
b. tariful de racordare;
c. durata de valabilitate a contractului este până la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare

Tariful de racordare cuprinde costurile legate de proiectare, execuţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de racordare, contravaloarea avizelor şi autorizaţiilor emise de organele abilitate.
Valorile şi modul de calcul al tarifului de racordare sunt variabile şi sunt stabilite prin H.G. nr. 1043/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, anexa 5.